Frågor & svar

Här kan ni läsa om de vanligaste frågorna som uppkommer kring en begravning. Har ni andra frågor är ni välkomna att kontakta oss via mejl eller telefon.

När någon har avlidit så tillkommer många praktiska göromål.
Hur gör man med den avlidnes tillgångar och skulder?

Man måste upprätta en bouppteckning senast tre månader efter dödsfallet.
I en bouppteckning går man igenom bankkonton, värdepapper, fastigheter, fordon, lån och eventuella skulder m.m. Detta gör samtliga dödsbodelägare tillsammans med en bouppteckningsman eller så på egen hand. Väljer man att göra en bouppteckning själv så finns blanketter att hämta på skatteverket eller att ladda ner här – Bouppteckning-Skatteverket

I de fall då det inte finns några tillgångar i dödsboet så behövs ej någon bouppteckning upprättas. Istället gör man en dödsboanmälan. Detta hjälper kommunen till med. Det är viktigt att de tillgångar som finns i dödsboet förblir orörda innan socialtjänsten beslutar om en dödsboanmälan kan göras.

En begravning är personlig, både med avseende på den avlidne, men också för de efterlevande. Alla begravningar är olika då man vanligtvis utformar den efter den avlidnes livshistoria samt Era minnen och tankar. Hur bra en begravning blir beror oftast på planeringen.

Det kan gälla allt från hur bädden i kistan skall utformas och vilka kläder den avlidne skall ha på sig. Om man skall följa den avlidne i procession till kyrkan/kapellet eller inte. Hur man skall ordna placeringen i kyrkan, vem som skall sitta bredvid vem. Vilken musik man tycker passar in för att hedra minnet av den avlidne. Om det finns vissa färger som man vill att kista och dekoration skall gå i. Vad man skall tänka på vid gravsättningen så att även den blir den bästa tänkbara?

Erfarenheten visar att man sällan ångrar det man gjorde,
men ofta det man inte gjorde.

Kostnaderna för begravningen betalas i första hand alltid av dödsboet. Finns det inga tillgångar bistår kommunen dödsboet så att begravningen kan fullgöras i enlighet med en av dem fastställd norm. Ansökan om bidrag till begravning måste de efterlevande själva göra hos kommunen. Om de efterlevande vill ordna en begravning som innehåller sådant som går utöver den fastställda normen så får de själva bekosta den delen.

Socialförvaltningen utreder biståndsbehovet utifrån den avlidnes tillgångar vid dödsdagen.DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGTom man är osäker på dödsboets tillgångar, att inte betala några räkningar med dödsboets tillgångar innan utredningen är klar. Begravningskostnaderna är prioriterade före alla andra kostnader, som till exempel vårdavgifter, hyra, el och telefon. Vi hjälper till att reda ut de ekonomiska frågorna.

En begravning ligger i snitt på 27.000 kr.
Då kan det ingå t.ex kista, kistdekoration, samt vissa nödvändiga transporter och ev bärare, dödsannons, ceremoni samt en enklare förtäring. Även begravningsbyråns arbetskostnader samt eventuella församlingsavgifter, t.ex hyra av församlingssal vid minnesstund .
Eventuell gravsten och bouppteckning tillkommer däremot.
Priset på olika begravningar varierar oftast beroende på följande:

 • Om det krävs flera eller långa transporter.
 • Om hemförsamlingen debiterar höga avgifter eller kanske inga avgifter alls för extra tjänster.
 • Dödsannonsens storlek och om man annonserar i flera tidningar.
 • Om man önskar sång- eller musiksolister eller kanske en orkester.
 • Om begravningen sker i annan församling än hemförsamlingen.
 • Hur många gäster man bjuder och vad man bjuder på.
 • Om man väljer en familjegravplats eller endast minneslund.
 • Personen är ej folkbokförd i Sverige.
 • Taxi eller hyrbilar.

Det är inte ovanligt att det saknas tillgångar och försäkringar i ett dödsbo vilket innebär att det inte går att täcka begravningskostnaderna som uppkommer i samband med begravningen. Man har då möjlighet att söka ekonomiskt bistånd hos kommunen.

HUR GÅR MAN TILLVÄGA:

 • Betala inga räkningar!
 • Tag kontakt med socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt. De ser sedan över vilka tillgångar som finns/fanns på dödsdagen. Därför är det viktigt att inga räkningar betalats från dödsboet efter dödsdagen.
 • Begravningskostnaderna är from dödsdagen prioriterade varav övriga skulder/räkningar såsom t.ex hyra och telefon avskrivs om det ej finns tillräckligt utöver begravningskostnaderna. Glöm inte att kontakta fodringsägaren att det saknas medel när fakturorna kommer. Kom även ihåg att säga upp eventuella autogiron.
 • Efter det att kommunen har gjort en dödsboanmälan till skatteverkat kan Ni få en kopia som ni sedan sänder till respektive fodringsägare och anhåller om att skulderna avskrivs/efterges.
 • Kista
 • Urna
 • Dödsannons i en tidning
 • Enkel kistdekoration
 • Transport till kyrka/kapell
 • Gravsten och inskription
 • Begravningsbyråns arbetskostnad
 • Fråga kommunen vad som ingår och vilka beloppgränser de har. Det varierar mellan kommunerna.

Som närmast anhörig är det många lokala traditioner var och när man skall samlas. Det är dock bra om du är på plats i god tid så att du hinner bekanta dig med lokalen, se efter var du ska sitta och att arrangemangen är ordnade så som du önskat. Vi finns alltid som representant vid begravningen där i god tid för att vara behjälplig.

GÄST:
Som gäst vid en begravning är det lämpligt att komma ca 15 minuter innan begravningen ska börja. Då hinner du om traditionen så påbjuder hälsa på de närmast anhöriga samt de andra gästerna. Är det mycket gäster förväntas det naturligtvis inte att man skall hälsa på alla.

Hur formellt man behöver klä sig på begravningar varierar. Men även när det inte finns några uttalade krav om klädsel, kan det kännas bra att klä upp sig. Det är dels ett sätt att förbereda sig själv inför begravningen, dels ett sätt att visa respekt och sitt deltagande.

Det vanligaste idag för män är mörk kostym (kavaj). Svart slips är alltid korrekt. De som tillhör de närmaste kan även ha vit slips.
För kvinnor kan det innebära, mörk dräkt, klänning, kjol, byxor, mörka strumpor och en vit scarf alternativt halsduk.

Valfri klädsel innebär att gästernas klädsel är just valfri. Detta hindrar inte de gäster som vill klä sig formellt att göra det. När det står ljus klädsel eller sorgklädsel undanbedes innebär detta att ljus (valfri) klädsel påbjudes. 

Barn kan alltid ha sina finkläder.

Själva begravningsceremonin kan ske i princip var som helst. Inomhus eller utomhus. I kyrkan eller kapellet, i hemmet, i trädgården, vid stranden, vid graven, i allmän samlingslokal som Folkets Hus, klubblokal, personalmatsal osv. Man kan naturligtvis inte ordna begravningen på en plats där den väcker allmän anstöt.

Vad gäller gravsättningen av stoftet eller askan finns dock regler. Ett stoft får endast begravas på en enskild eller allmän begravningsplats. För aska finns möjlighet, efter tillstånd från Länsstyrelsen, till utströende över öppna vatten eller naturmark. Tillstånd medges normalt aldrig för utströende på villa- eller fritidstomt, allmän plats och liknande.

Ur Begravningsförordningen: ”30 § Askan efter en avliden får strös ut på någon annan plats än begravningsplats, om länsstyrelsen i det län där det är meningen att askan skall strös ut ger tillstånd till det.Tillstånd får meddelas bara om den plats där askan skall strös ut är lämplig för ändamålet och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt.”

Enligt den nya lag som trädde ikraft 15 mars 2012 så får tiden mellan dödsfall och begravning alt. kremering ske inom en månad, mot tidigare två månader!