Om det saknas medel till begravningen

Om det saknas medel till begravningen

Det är inte ovanligt att det saknas tillgångar och försäkringar i ett dödsbo vilket innebär att det inte går att täcka begravningskostnaderna som uppkommer i samband med begravningen. Man har då möjlighet att söka ekonomiskt bistånd hos kommunen.

Hur går man tillväga:

 • Betala inga räkningar!
 • Tag kontakt med socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt. De ser sedan över vilka tillgångar som finns/fanns på dödsdagen. Därför är det viktigt att inga räkningar betalats från dödsboet efter dödsdagen.

 • Begravningskostnaderna är from dödsdagen prioriterade varav övriga skulder/räkningar såsom t.ex hyra och telefon avskrivs om det ej finns tillräckligt utöver begravningskostnaderna. Glöm inte att kontakta fodringsägaren att det saknas medel när fakturorna kommer. Kom även ihåg att säga upp eventuella autogiron.

 • Efter det att kommunen har gjort en dödsboanmälan till skatteverkat kan Ni få en kopia som ni sedan sänder till respektive fodringsägare och anhåller om att skulderna avskrivs/efterges.

 • De kostnader som ersätts av ekonomiskt bistånd är vanligtvis följande:
 • Kista
 • Urna
 • Dödsannons i en tidning
 • Enkel kistdekoration
 • Transport till kyrka/kapell
 • Gravsten och inskription
 • Begravningsbyråns arbetskostnad
 • Fråga kommunen vad som ingår och vilka beloppgränser de har. Det varierar mellan kommunerna.