Kundomdömen

Folkare Begravningsbyrå Avesta

Telefon 0226-581 60 dygnet runt

avesta@folkarebegravningsbyra.se

På grund av corona spridningen som är just nu så jobbar vi mycket hemifrån.
Ni når oss alltid på telefon eller mail.

Hur snart måste en begravning äga rum:

Hur snart måste en begravning äga rum:

Enligt den nya lag som trädde ikraft 15 mars 2012 så får tiden mellan dödsfall och begravning alt. kremering ske inom en månad, mot tidigare två månader!