Hur snart måste en begravning äga rum:

Hur snart måste en begravning äga rum:

Enligt den nya lag som trädde ikraft 15 mars 2012 så får tiden mellan dödsfall och begravning alt. kremering ske inom en månad, mot tidigare två månader!