Hur ordnar man en bra begravning?

Hur ordnar man en bra begravning?

En begravning är personlig, både med avseende på den avlidne, men också för de efterlevande. Alla begravningar är olika då man vanligtvis utformar den efter den avlidnes livshistoria samt Era minnen och tankar. Hur bra en begravning blir beror oftast på planeringen.

Det kan gälla allt från hur bädden i kistan skall utformas och vilka kläder den avlidne skall ha på sig. Om man skall följa den avlidne i procession till kyrkan/kapellet eller inte. Hur man skall ordna placeringen i kyrkan, vem som skall sitta bredvid vem. Vilken musik man tycker passar in för att hedra minnet av den avlidne. Om det finns vissa färger som man vill att kista och dekoration skall gå i. Vad man skall tänka på vid gravsättningen så att även den blir den bästa tänkbara?

Erfarenheten visar att man sällan ångrar det man gjorde,
men ofta det man inte gjorde.