Bouppteckning/dödsboanmälan

Bouppteckning/dödsboanmälan:

När någon har avlidit så tillkommer många praktiska göromål.
Hur gör man med den avlidnes tillgångar och skulder?

Man måste upprätta en bouppteckning senast tre månader efter dödsfallet.
I en bouppteckning går man igenom bankkonton, värdepapper, fastigheter, fordon, lån och eventuella skulder m.m. Detta gör samtliga dödsbodelägare tillsammans med en bouppteckningsman eller så på egen hand. Väljer man att göra en bouppteckning själv så finns blanketter att hämta på skatteverket eller att ladda ner här - Bouppteckning-Skatteverket

Dödsboanmälan:

I de fall då det inte finns några tillgångar i dödsboet så behövs ej någon bouppteckning upprättas. Istället gör man en dödsboanmälan. Detta hjälper kommunen till med. Det är viktigt att de tillgångar som finns i dödsboet förblir orörda innan socialtjänsten beslutar om en dödsboanmälan kan göras.