Vi hjälper Er med flytt av dödsbo

Vi hjälper Er med flytt av dödsbo

Från äldreboenden inom Avesta kommun 3000 kr
(Inkl. lastbil och bärare, allt ska då vara nedplockat i kartonger)

Övriga tjänster utanför Avesta kommun 3000kr plus 800kr/h
(Inkl. lastbil och personal)