Tackkort

Förslag på texter på tackkort:

För visad vänlighet och omtanke i
vår stora sorg framföres härmed
vårt varma och innerliga tack.

Tack för den omtanke som visats oss i vår sorg.
Vi vill även tacka för personligt engagemang,
blommor och minnesgåvor som har
bidragit till att hedra minnet av [NAMN].

   

Varmt tack för visat stöd i sorgen
efter vår älskade [NAMN].

För visad vänlighet och
deltagande i sorgen
framförs ett stort tack!

   

För visad vänlighet och omtanke
framförs ett varmt tack.

Ett varmt tack
till er som hedrat
minnet av vår kära
[NAMN]

   

Tack för personligt engagemang,
blommor och minnesgåvor
som har bidragit till att hedra
minnet av vår älskade
[NAMN]

För visad vänlighet och deltagande
i vår stora sorg samt för alla vackra blommor
framför vi vårt varma tack!

   

För all vänlighet och deltagande i
vår sorg vill vi framföra
vårt varma tack.

Tack för allt stöd som ni har visat
i sorgen efter vår älskade [NAMN]

   

För visad vänlighet och omtanke
framförs vårt varma tack.

För all vänlighet och visat deltagande
i vår sorg vill vi framföra
vårt varma och innerliga tack.

   

Vårt varma tack för visad värme
och medkänsla vid vår älskade
Make, Far, Farfar och Morfars bortgång.

Tack för alla fina blommor som ni
skickat till oss och för allt stöd
ni gett oss i vår stora sorg.

   

Tack för att Ni hedrat min käre
NAMN
med blommor och bidrag till xxx.

Tack för den omtanke du/ni visat kring
min älskade [NAMN]s bortgång