Välkommen till oss

Folkare Begravningsbyrå Avesta

Telefon dygnet runt

tel. 0226-581 60

Program/programblad

Program/programblad

Ett tryckt program fyller flera funktioner. Begravningsgästerna behöver inte fundera hur de skall bete sig, utan kan lugnt följa programmet.
  Information såsom den avlidnes namn, födelsedata, symbol samt i vilken ordning de olika momenten i begravningsceremonin kommer och vilka som är medverkande kan vara delar av innehållet. För många utgör programbladet ett minne som kommer att sparas.

Vi hjälper till med utformningen.
 

Klicka på länken nedan för att se de olika motiv vi har att erbjuda:

 

 

Program-mallar.pdf (2.06MB)