Välkommen till oss

Folkare Begravningsbyrå Avesta

Telefon dygnet runt

tel. 0226-581 60

Lämna en minnesgåva.

Lämna en minnesgåva.

I dödsannonser hänvisar de anhöriga ibland till välgörande ändamål som någon fond.
Det innebär att du kan hedra den avlidne genom att skicka pengar till det ändamålet. Fonden sänder sedan ett bevis i form av en minnesadress till de anhöriga, där det står vem eller vilka som har skänkt pengar samt Er hälsning.