Välkommen till oss

Folkare Begravningsbyrå Avesta

Telefon dygnet runt

tel. 0226-581 60

Begravningsgäst

Begravningsgäst

Även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att delta i sorgen. Har du möjlighet så bör du försöka gå på begravningen, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller dess familj. Det betyder mycket för de anhöriga.

Ibland önskar anhöriga att begravningen skall ske i kretsen av de närmaste, vilket man då oftast kan läsa i dödsannonsen. Man bör då respektera det men kan visa sitt deltagande genom att sända en minnesgåva
eller lämna blommor.
Kontakta oss så hjälper vi Er.

Till vänster finner Ni information kring minnesgåvor, klädsel, blommor m.m

Ni kan även anmäla Er närvaro till minnesstund.